Директорлар кеңесі
Корпоративтік хатшы
Ішкі аудит
Бас директор
Кеңесші
Кеңесші
Атқарушы директор
Қаржы басқармасы
Ғалым хатшы
Директордың орынбасары
Директордың орынбасары
Орфография басқармасы
Әдістеме басқармасы
Терминология және ономастика басқармасы
Редакциялық-баспа басқармасы
Ақпараттық технологиялар басқармасы Қоғаммен байланыс бөлімі
Құқықтық және кадр жұмысы басқармасы