Гуманитарлық және жаратылыстану салалары бойынша отандық ғалымдардың, кәсіби мамандардың, ұйымдардың электронды дерекқоры

Маманданған саласы

іс-шараға тартылған компания атауы немесе маманның аты-жөні

Жұмыс орны, лауазымы, дәрежесі, атағы

мекенжайы, байланысы

Қосымша мәлімет/ қосымша мамандануы

 

1

Тіл мәдениеті

Уәли Нұргелді Мақажанұлы

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қаласы, 87777953225

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

2

Түркітану, лингвомәдениеттану

Манкеева Жамал Айтқалиқызы

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қаласы

Құрманғазы к-сі -64,36-п.

87019939242

/Когнитивтік лингвистика, синергетика

 

3

Терминология

Құрманбайұлы Шерубай

«Астана» халықаралық қаржы орталығы Әкімшілік департаменті директорының орынбасары, филология ғылымдарының докторы, академик

Нұр-Сұлтан қаласы, Бөкейхан көшесі 11А, 147 пәтер, 87011119872

Терминологиялық комиссия мүшесі

 

4

Морфология

Алдаш Айманкүл

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қаласы, 87071570704

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

5

Фонология, фонетика

Базарбаева Зейнеп Муслимовна

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қаласы, 87017265011

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

6

Қазақ грамматикасы, синтаксис, психолингвистика, тіл экологиясы

Жакупов Жантас Алтаевич

Ф.ғ.д., профессор, Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ

Қазақстан, Астана қаласы, Абылай хан д. -6/7 үй, 6-пәтер 87014385022

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі / ЖОО-ның үздік оқытушы, Үздік ғылыми қызметкер

 

7

Тіл тарихы, қазақ тіл білімі

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы

ф.ғ.д., профессор, әл-Фараби ат. ҚазҰУ

Алмат қ-сы, Тимирязев к-сі, 101, 16 п.

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы, Үздік ғылыми қызметкер

 

8

Тіл тарихы, алаштану, когнитивтік грамматика

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы

ф.ғ.д., профессор, әл-Фараби ат. ҚазҰУ

Қазақстан, Алматы қаласы,87073983545

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ алаштанушы

 

9

Қазақ тілінің синтаксисі, когнитивтік лингвистика

Оразалиева Эльмира Нурлановна

ф.ғ.д., профессор, Назарбаев университеті

Астана қ., Түркістан -8, 282-п,

/Оқыту әдістемесі, ағылшын тілі, «Болашақ» бағдарламасы түлегі

 

10

Қазақ тілінің морфологиясы

Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна

 ҚызҰПУ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қ.
Вахтангов к-сі, 17-үй, п.1, 87013018566

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы

 

11

Лингвомәдениеттану, лексикология

Смагулова Кулдархан Нургазиевна

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, ф.ғ.д.

Алматы қаласы,

 

 

12

Қазақ тілінің синтаксисі

Сағындықұлы Бекен

Әлкей М арғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің профессоры, ф.ғ.д.

Павлодар қаласы, 87077489796

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы

 

13

Тарихи лексикология, қазіргі тіл білімі

Момынова Бағдан

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қаласы, 87777010957

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы

 

14

Жазу теориясы мен тарихы

Кудеринова Куралай Бимолдиновна

 

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

 

Алматы қаласы, 87776894754

 

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы, Үздік ғылыми қызметкер

 

15

Тіл тарихы

Қалыбаева Қаламқас Сейдуллақызы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті профессоры, филол.ғ.д.

Алматы қаласы

 

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы

 

16

Түркітану

 

Сабыр Мұрат Бөкенбайұлы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің профессоры, филол.ғ.д.

Орал қаласы

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы

 

17

Ономастика

Рысберген Қыздархан Құрмашқызы

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ономастика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы

Алматы қаласы, 87073071483

 

 

18

Мәтін теориясы

Адилова Алмагуль Советовна

Е.Бөкетов  атындағы ҚҰУ профессоры

Қарағанды қаласы, 87021165719

ЖОО-ның үздік оқытушы

 

19

Ономастика

Әбдуәлиұлы Бекжан

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы.

Нұр-Сұлтан қаласы,
87712535959
87015346067

ЖОО-ның үздік оқытушы

 

20

Терминология

Исақова Сәбира

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» профессоры, коммерциялық емес акционерлік қоғамының филология ғылымдарының докторы

Ақтөбе қаласы, Оңтүстік-батыс ауданы 1, Х.Маманов көшесі, 29 үй, 87055398277

Терминологиялық комиссия мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушы

 

21

Қазақ тілінің синтаксисі, дискурсология

Садирова Кулзат Каниевна

ф.ғ.д., профессор, Қ.Жұбанов ат. АӨМУ

Ақтөбе қ., Ливенцов, 7А, 49-п, 87011220768

ЖОО-ның үздік оқытушы

 

22

Грамматика, корпустық лингвистика

Жаңабекова Айман

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты БҒҚ, ф.ғ.д., профессор

Алматы қаласы, 87012709860

 

 

23

Терминология

Әлісжан Сарқыт Қалымұлы

«Назарбаев университеті» АҚ
Қазақ тілі кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы

Нұр-Сұлтан, Қабанбай батыр даңғ. 53, 87011728256

ЖОО-ның үздік оқытушы

 

24

 

Терминология

Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті Қазақ және орыс тілдері кафедрасының, филология ғылымдарының докторы

Алматы қаласы, Гагарин көшесі 133, №8 үй

 

 

25

Терминология

Әбдірәсілов Ербол Құралбайұлы

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Аппаратының редакция-баспа бөлімі меңгерушісінің орынбасары, филология ғылымдарының докторы

Нұр-Сұлтан қаласы, 87014805148, 87750307411

 

 

26

Терминология

Ешимов Мухтар Парахатович

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы, ф.ғ.к.

87013568849

adai75@mail.ru

 

 

27

Терминология

Кенжебаева Гульдарига Мерекебаевна

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының жетекші ғылыми қызметкері, п.ғ.к.

87072089790

dariga_64.09@mail.ru

 

 

28

Терминология

Қожахмет Айгерім Қожабекқызы

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторанты

87755410989

a_kozhakhmet@mail.ru

 

 

29

Терминология

Ашимбаева Нагима Масимакуновна

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Терминология орталығының жетекші ғылыми қызметкері, ф.ғ.к.

8 702 423 70 11

nagima010@mail.ru

 

 

30

Терминология

Бисенғали Ақмарал Зинол-Ғабденқызы

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білі институты, Терминология орталығының ғылыми қызметкері, PhD

8 701 786 56 61

sarestek@gmail.com

 

 

31

Терминология

Касенов Ерлан Сламбекұлы 

Л.Гумилев ат. ЕҰУ профессоры м.а., филология ғылымдарының кандидаты

 

 

 

32

Терминология

Карбозова Булбул Давлетханкызы 

«Қайнар» ун иверситеті, PhD-доктор, аға оқытушы

Bulakarb_83@mail.ru

87772009925

 

 

33

Қазақ тілі практикасы, әдістемесі, әдебиеттанушы

Асқарова Алтынай Шауалиевна

Ф.ғ.к., доцент

8 702 584 68 43

altynai-74@mail.ru

 

 

34

Лексиколог, фонетика, фонология

Қалиев Бектұрсын Аманқұлұлы

Е. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті профессоры, фил. ғыл. кандидаты

+7 705 455 05 49

kaliev-69@mail.ru

 

 

35

Терминология

Саганаева Гульнур Бейсембаевна

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті Кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығының басшысы,  филология ғылымдарының кандидаты

Семей қаласы

 

 

36

Қазақ тілі практикасы, әдістемесі, лексиколог

Амангелді Айнұр Амангелдіқызы

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті Қазақ және орыс тілдері кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты

+7 705763 99 92

Ainur.amangeldy@mail.ru

 

 

 

37

Терминолог, араб тілі

Мұстафаева Анар Абдикадиевна

әл-Фараби ат. ҚазҰУ, PhD, доцент

+77017177470

 

 

38

Терминология

Абдулкадир Озтурк

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті филология факультетінің деканы, PhD, доцент

+7 778 915 1802

kadirozturk38@gmail.com

 

 

 

39

Терминология

Койгелдиева Айзада Аскаровна

M.С. Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университетінің аударма ісі мамандығы бойынша магистр

+7 778 552 50 43

Аудармашы,

IELTS нәтижесі 7,5

 

40

Фонетика, салғастырмалы тіл білімі

Фазылжанова Анар Муратовна

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты директоры, ф.ғ.к.

Алматы қаласы

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

41

Стилистика, лексикология

Еспекова Ляззат Аубакировна

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ доценті,  ф.ғ.к.

Астана қаласы, 87021941997

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

42

Тарихи лексикология, әдістеме, корпустық лингвистика, қазақ және араб тілі, академиялық жазба

Сапина Сабира Минатаевна

Филол.ғ.к., Қазақ тілі мен әдебиеті маманы, IT университеті

Қазақстан, Астана қаласы, Сығанақ -1, 118 п. 87077515599

 

 

43

Қазіргі тіл білімі, когнитивтік семантика, корпустық лингвистика

Аитова Нұрлыхан Нұруллақызы

Филол.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Қазақ тілі мен әдебиеті маманы

Астана қаласы, Нәжмеденов к-сы -10/1, 99-п.

87075070394

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі/ ЖОО-ның үздік оқытушысы

 

44

Фонетика, түркітану

Турсунова Мархаба Ахметкалиевна

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің  доценті, ф.ғ.к.

Қарағанды қаласы, 87013564486

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

45

Стилистика, лексикология

Сарекенова Қарлығаш

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ доценті,  ф.ғ.к.

 

Астана қаласы, 87013665075

 

ЖОО-ның үздік оқытушысы

 

46

Лингвомәдениеттану

Хабиева Алмагуль Алтаевна

 

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты ЖҒҚ, ф.ғ.к.

 

Алматы қаласы, 87026040875

 

 

 

47

Жазу теориясы мен тарихы

Ергалиев Куаныш Советулы

 «Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің доценті, ф.ғ.к.

Павлодар қаласы, 87710377519

ЖОО-ның үздік оқытушысы

 

48

Стилистика

Айтбенбетова Айгул Кадиржановна

 Қ.Жұбанов ат. АӨМУ, ф.ғ.к.

Ақтөбе қаласы, Заречный-2, А.Ескендіров көшесі 35 үй, 87710393494

 

 

49

Лексикология, түрік тілі, академиялық жазба

Динаева Бекзат Бегалықызы

Астана IT университеті, ф.ғ.к., доцент

Астана қ-сы, Ш.Айтматов, 31., 69 п., 87787789181

«Болашақ» стипендиясы иегері

 

50

Қазіргі лингвистика (дискурсология)

Култанбаева Нургул Калдыгуловна

Қ.Жұбанов ат. АӨМУ, PhD, кафедра меңгерушісі

Ақтөбе, Ә.Молдағұлова 56 көш.,  72 п., 87714539306

 

 

51

Морфология

Мұхамади Құралай Төлегенқызы

ф.ғ.к., әл-Фараби ат. ҚазҰУ

Алматы қ., Қалқаман ы/а, Айтбаев к-сі, 10 үй

 

 

52

Тіл тарихы , қазіргі тіл білімі (Жұбановтану)

Сұлтан Жайық Исаұлы

 БҰҰ Балалар Қоры (UNICEF), ф.ғ.к.

Астана қ., Сарыарқа ауд., Сарыарқа даң., 5/1 үй, 37-п., 87072321232

«Болашақ» бағдарламасының түлегі

 

53

Салғастырмалы терминология, ағылшын тілі

Баекеева Айнур Толыбаевна

6D020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша философия докторы

Астана қаласы, Ұлы дала к-сі, 7/2 үй 180 пәтер. 87477825011

 

 

56

Салғастырмалы фонетика

Мамырбек Гүлфар Мәжитқызы

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты ЖҒҚ, филол.ғ.к.

 

Алматы қаласы, +77750280673

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

57

Грамматика

Қапалбек Бижомарт Сейсенбекұлы

«Мемлекеттік тілді дамыту институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы директоры, филол.ғ.к.

Алматы қаласы, +77013343591

Орфографиялық жұмыс тобы мүшесі

 

58

Қазақ тілінің грамматикасы, терминология

Кулманов Сарсенбай Куантаевич

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты директорының орынбасары, ф.ғ.к     

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Айтей селосы, Алтын сақа көшесі 5, 87773700300

Терминологиялық комиссия мүшесі

 

59

Терминология

Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович

"ТС ғылыми-техникалық компаниясы" ЖШС директоры, филология ғылымдарының кандидаты

Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 63 үй, 87025737286

Терминологиялық комиссия мүшесі

 

60

Терминология

Ахметов Мухамбедия

«Астана» медициналық университетінің профилактикалық медицина және тамақтану кафедрасының профессоры

"Нұр-Сұлтан қаласы,

Терминологиялық комиссия мүшесі

 

61

 

 

Тіл тарихы, лексикология

Кабульдинов Зиябек Ермуханович

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры

Алматы қаласы,
87014070164

 

 

65

Ономастика

Иманбердиева Сауле Курманбаевна

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ профессоры, филология  ғылымдарының докторы

Нұр-Сұлтан қаласы,
87013751928

 

 

68

Аударматану

Әлпейісова Камал Әбілқасымқызы

Аудармашы, ф.ғ.к.

Нұр-Сұлтан қаласы, 87758886045

 

 

69

Терминология,

Оқыту әдістемесі

Конырова Акбота

Абылайхан ат. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Алматы қаласы,
87074760951

 

 

70

Терминология

Абдульманов Алтынбек Абуталиевич

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Орал қаласы, 87786457088

 

 

72

Лексикология

Шойбекова Газиза Бейсенбековна

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессоры м.а., филол.ғ.к.

Алматы қаласы,
87077460974

 

 

73

Этнолингвистмика

 

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  доценті, филол.ғ.к

Алматы қаласы,
87004477212

 

 

74

Лексикология,  аударматану

Қарағұлова Балгенже Сағидоллақызы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Ақтөбе қаласы, 87051711969

ЖОО-ның үздік оқытушысы

 

75

Этнография, тарих

Артықбаев Жамбыл

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті профессоры, тарихы ғылымдары докторы

Астана қаласы, +77013488019

 

 

76

Тіл тарихы

Сартқожаұлы Қаржаубай

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті профессоры, ф.ғ.д.

Астана, +77017499842

 

 

77

Тіл білімі, әдебиет

Маралбек Ермұхан

Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері, ғылым магистрі

Қазақстан, Алматы қаласы, 87023513353

 

 

78

әдебиеттану

Смагулов Жандос

ф.ғ.д., доцент. Е.А.Бөкетов ат. ҚарМУ

Қазақстан, Қарағанды қаласы, 87012993041

 

 

79

Әдебиет теориясы, аударматану, корпустық лингвистика

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы

 Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Ф.ғ.к., профессор

Алматы қ-сы,

Байзақов 298, 263 пәтер, 87076095289

 

 

80

Алаштану

 

Жүсіп Сұлтанхан

 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Алаш» институтының директоры, PhD

 

Қазақстан, Астана қаласы, 87711116832

 

 

81

Қазақ әдебиеті, терминология, корпустық лингвистика

Итегулова Сая Ағанасқызы

филол.ғ.к.

Алматы қаласы, Керемет ықшамауданы, 7 үй, 25 корпус, 353 пәтер, 87011241975

 

 

82

Стилистика, корпустық лингвистика

Төкенқызы Гүлназ

филол.ғ.к., доцент

Астана қаласы, Тұран к-сі

ЖОО-ның үздік оқытушысы

 

83

Терминология, синтаксис, тарихи-салыстырмалы, салғастырмалы-типологиялық тіл білімі

Әбдікәрім Нұрзия

филол.ғ.к., Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО жетекші ғылыми қызметкер

Астана қаласы, І. Омаров көш., 2/1, 53 пәтер,

+7 777 1931772

 

 

84

Әдебиет тарихы

Иманғалиев Бауыржан Сәбитұлы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Нұр-Сұлтан қаласы

 

 

85

алаштану

Имаханбет Р.С

А.Байтұрсынұлы ат. ұлттық мұражай директоры, филол.ғ.к,

Қазақстан, Алматы қаласы, 87013296402

 

 

86

Қазақ тілі әдістемесі, тіл білімі

Оразбаева Фаузия Шамсиевна

Абай ат. ҚазҰПУ профессоры, ф.ғ.д.

Алматы қ., 87011118597

 

 

87

Фонетика, латын негізді қазақ әліпбиі, қазіргі тіл білімі

Омарова София Қажыақбарқызы

филол. ғ. кандидаты

Астана қ-сы, Мәңгілік ел даңғылы, 38 үй, 75 пәтер 87761441116

 

 

88

Қазақ тілі

Базаргалиева Баян Темиржановна

 

Ақтөбе қаласындағы дарынды балаларға арналған  БИЛ  меңгерушісі, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Ақтөбе қаласы, +77013825677

 

 

89

Тіл теориясы мен әдістеме, корпустық лингвистика

Оспанова Дана Жаңабекқызы

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО, ЕҰУ докторанты

Астана қаласы, +77075181018

 

 

90

Тіл теориясы, корпустық лингвистика

Бақытқызы Мөлдір

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО, ф.ғ.м.

Астана қаласы, +77018975047

 

 

91

Орфография, корпустық лингвистика

Қадырхан Алмажан

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО, гум.ғ.м.

Астана қаласы, +7784001770

 

 

92

Әдістеме, қазақ тіл білімі

Орманова Айгүл

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО, пед.ғ.м.

Астана қаласы, 87027714232

 

 

93

терминология

Мақсұт Оразгүл

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО, гум.ғ.м.

Астана қаласы, +77023840277

 

 

94

Тіл тарихы, салыстырмалы тіл білімі, түрік тілі, көркем аударма

Қабай Қарлығаш

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ҰҒПО, докторант

Астана қаласы, +77477029797

 

 

95

Тіл тарихы, қазіргі тіл білімі, корпустық лингвистика

Абдуманапова Джулдызай Абдуманповна

 ҚызҰПУ, гум.ғ.магистрі

Алматы қ.
Сейфуллин к-сі, 511-үй, п.6, 87785869383

 

 

96

Тіл білімі, корпустық лингвистика

Хабашева Актоты Маликовна

Баишев университеті., гуман.ғ.магистрі

Ақтөбе қ. Бөкенбай батыр к., 155/7-үй, 247-п., 87011709496

 

 

97

Салғастырмалы тіл білімі, корпустық лингвистика

Шәмішева Айбану Жәнібекқызы

 ҚызҰПУ, Тіл білімі магистрі

Алматы қ.
Алатау ауданы, Сығанақ к-сі, 103б., 87016262628

 

 

98

Қазақ тіл білімі, корпустық лингвистика

Молдабаева Зухра Мирамбековна

Қ.Жұбанов ат. АӨМУ, аға оқытушы

Ақтөбе қаласы, Есет батыр 108, 60 п., 87758254544

 

 

99

Қазақ тіл білімі, корпустық лингвистика

Бахытбекқызы Жансая

гуман.ғ. бакалавры

Астана қ. Ж.Нәжімеденов к-сі 20- үй. 97-п, 87713666699

 

 

100

Салғастырмалы тіл білімі, аудармашы

Қайратқызы Әсем

гуманитарлық ғылымдар магистрі, аудармашы

Астана қаласы, 877759400969

 

 

101

Ағылшын тілі, аудармашы

Халык Гауһар

6М011900- шет тілі: екі шет тілі мамандығы бойынша пед.ғ.м.

Қазақстан,
Алматы қаласы, Бутлеров к-сі, 136-үй.
87011000559

 

 

102

Ағылшын тілі, аудармашы, ономастика

Толеубаева Акнур

6D020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша философия докторы (PhD),

Қазақстан, Астана қаласы,87014178438

 

 

103

Орыс тілі, аудармашы, корпустық лингвистика

Байшукурова Гулнур Жолаушыбаевна

Филол.ғ.к., орыс тілі мен әдебиеті маманы, Абай ат. ҚазҰПУ

Қазақстан, Алматы қаласы, Боралдай ш/а, Аршын к-сі, 28 үй. 87015706123

 

 

104

Орыс тілі, аудармашы, корпустық лингвистика

Иргебаева Акерке

Филол.ғ.к., орыс тілі мен әдебиеті маманы, Абай ат. ҚазҰПУ

Қазақстан, Алматы қаласы, Ақбұлақ ш/а, Суаткөл к-сі, 29 үйц 1-пәтер. 87073803916

 

 

105

Ағылшын тілі, аудармашы, корпустық лингвистика

Қамаш Актоты

 Аударма ісі мамандығы магистрі

Қазақстан, Астана қаласы, Ш.Құдайбердіұлы к-сі, 4-үй, 267-п. 87472710471

 

 

106

Орыс тілі

Абжаков Талгат

Ф.ғ.к., доцент, Астана Халықаралық университеті

Қазақстан, Астана қаласы, Түркістан к-сі, 8-үй, 3 пәтер 87059141357

 

 

107

Түркітану

Сағидолла Гүлғайша

Л.Гумилнв ат. ЕҰУ профессоры, ф.ғ.д.

Астана қаласы +77021325457

 

 

108

Лексикология, оыту әдістемесі

Әділдақызы Гүлнара

НУ доценті, ф.ғ.к.

Астана қ., +77011607194

 

 

109

Семантика, лексикология

Хасанов Ғабит

М.Өтемісұлы ат. БҚМУ профессоры, ф.ғ.д.

Орал қ., +77013503558

 

 

110

Түркітану

Авакова Раушан Амирдиновна

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры, ф.ғ.д.

Алматы, +77772240497

 

 

111

Әдебиеттану

Жұмағалиева Рита

Қ.Жұбанов ат. АӨУ аға оқытушысы, гум.ғ.м.

Ақтөбе, +77055387182

 

 

112

Ономастика

Әбдуали Бекжан

Л.Гумилев ат. ЕҰУ профессоры, ф.ғ.д.

Астана, +77712535959

 

 

113

Грамматика

Амирова Гулбану

«Самұрық қазына» бас менеджері, ф.ғ.к.

Астана, +77473929877

 

 

114

Синтаксис

Сыздықова Гүлбаршын

Л.Гумилев ат. ЕҰУ профессоры, ф.ғ.д.

Астана, +77014738862

 

 

115

Оқыту әдістемесі

Есбосынова Лиза

Гуман.ғ.магистрі

Астана,  +77013087747

 

 

116

Оқыту әдістемесі

Исакова Жазира Максутовна

Ф.ғ.к.

Астана, +77083256695

 

 

117

Дискурсология

Әребаев Ғаламат

Гум.ғ.магистрі

Ақтөбе, +77011840534

Болашақ стипендианты

 

118

Академжазба, оқыту әдістемесі

Оспанов Еділ

PhD

Алматы, +4474468970

Болашақ түлегі

 

119

Әдістеме

Балабек Айдар

НУ, докторант

Астана +77781967242

 

 

120

Қазақ тілі

Кенжемұратқызы Сәлима

ММУ филиалы, ф.ғ.к.

Астана, +77478586217

 

 

121

Әдебиеттану

Сайлаубаева Жұмашай

Әдебиеттану және өнер институты доценті, ф.ғ.к.

Астана, +77076855349

 

 

122

Алаштану

Ісмақова Айгүл

НУ профессоры, ф.ғ.д.

Астана, +7017778659

 

 

123

Прагматика, дискурсология

 

Есенова Қалбике

Абай ат. ҚазҰПУ профессоры, ф.ғ.д.

Астана, +77072348915

 

 

124

Оқыту әдістемесі

Жақанова Жұпар

Қарағанды обл. оқыту орталығы, ф.ғ.к.

Қарағанды, +77011737686

 

 

125

Әдебиеттану, оқыту әдістемесі, аударматану

Түсіпова Гүлшат

Ф.ғ.к.

Алматы, +77026704343

Болашақ стипендианты

 

126

Әдебиеттану

Жалмаханов Шапағат

ҚарМУ профессоры

Қарағанды, +77016732497

 

 

127

Педагогика, шешендік өнер

Қыдыршаев Абат

Пед.ғ.д.

Орал, +77780203960

 

 

128

Ағылшын тілі, оқыту әдістемесі

Аяпова Таңат

Фил.ғ.д., профессор

Алматы,  +77013443093

 

 

129

Оқыту әдістемесі

Күзекова Зейнехан

НУ профессоры, ф.ғ.д.

Астана, +77017798099

 

 

130

Оқыту әдістемесі, прагматика

Ерназарова Зәуреш Шаршыбекқызы

КИПЭП профессоры, ф.ғ.д.

Алматы, +77012358027

 

 

131

Алаштану, әдебиеттану

Қамзабекұлы Дихан

«Егемен Қазақстан» газетінің бас редакторы, ф.ғ.д.

Астана, +77075185828

 

 

132

Ағылшын тілі, фонология

Кусанова Бибігүл

Ф.ғ.д., профессор

Ақтөбе, +77015299030

 

 

133

ІТ маманы

Ізғали Рымбек

Тех.ғ.магистрі

Астана қаласы, +77024061199

 

 

134

 

ІТ маманы

 

Серікбай  Бауыржан

 

ІТ маманы, бағдарламашы

 

Астана қ., Әзірбаев к-сі, 6/4, 16 п., 87085430672

 

 

135

ІТ маманы

Ергеш Бану Жантуғанқызы

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ,   кафедра меңгерушісі, PhD

Астана қаласы, Б.Майлин көшесі 23, 349 пәтер, 87011785167

 

 

136

ІТ маманы

Исин Нурлан

«Қазақстандық ІТ–компаниялар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің президенті    

Астана қаласы, 87011111871

 

 

137

ІТ маманы

Хаймульдин Асқар

Астана IT университетінің бағдарламашысы

Астана қаласы, 87011298858

 

 

138

ІТ маман

Пазылбек Баянғали

Астана қаласындағы «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының бас инженері

Астана қаласы, 87057212282

 

 

139

İT маман

Айдаров Сабит Рашидович

 

ТОО Казпетрол груп мекемесі, программист

 

+7 775 942 3277

 

 

140

Full-Stack Developer

Нұрбол Ербосын

«Елорда» IT оқу-әдістемелік орталығы

/Директор / Бас бағдарламашы

Алматы қаласы

+77015237111

 

 

141

Full-Stack Developer

Айтан Қамет

Директор / Бас бағдарламашы

Алматы қаласы

+77780081777

 

 

142

Full-Stack Developer

Құрмет Тұрсынқан

Бас бағдарламашы

Алматы қаласы

+77472367293

 

 

143

Frontend-developer

Қадыржан Пайзолла

Бағдарламашы

Алматы қаласы

+77770305949

 

 

144

UI/UX-designer

Аршын Қуандық

Designer

Алматы қаласы

+77021936540

 

 

145

Graphic Designer

Сымбатбек Дарьгерхан

Designer

Астана қаласы

+77085362604

 

 

146

Филология

Байменше Серікқали Ердіғалиұлы

Ф.ғ.д.

Астана, Кошкарбаев даңғылы, 2-үй, 502 – пәтер

+7 707 799 21 48

 

 

 

147

Морфология, фонетика

Калиев Бектурсын Аманкулович

Е. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті қазақ тіл білімі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, ф.ғ.к.

+7 705 455 05 49

kaliev-69@mail.ru

Қарағанды қаласы,

Әлиханов көшесі, 34/3 үй, 9 пәтер

 

 

 

148

Аударма ісі, араб тілі, терминология

Мустафаева Анар Абдикадиевна

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасының проф. м.а., PhD докторы

Алматы қаласы, Қатаев көшесі 98, пәтер 46

+7 701 717 74 70

rummana@mail.ru

 

 

149

Түрология, филология

Касымова Асем Аленовна

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ Абай және ұлттық руханият орталығының аға ғылыми қызметкері, PhD докторы

+7 777 854 38 77

Семей қаласы, Театральная көшесі, 21Б, 10 пәтер

 

 

 

150

Әдістеме, терминология

Шынтасова Гульзат Бурабаевна

Қызылорда қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

+77755253489,

nis.kyz.gulzat@gmail.com

Қызылорда қаласы, Тасбугет кенті,

С.Майқанова көшесі 5А үй

 

 

Шетелдік ғалымдар

 

146

Өзбек тілі

Рахманов Насимхон Аскарович

Мирзо Улугбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінің профессоры, ф.ғ.д.

Ташкент қаласы, +998 97 711 9409

 

 

147

Қарақалпақ тілі 

Пирниязова Алима Кудияровна

Әжнияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, ф.ғ.д.

Нөкіс қаласы, Қарақалпақстан, +998907237432

 

 

148

Ноғай тілі

Кукаева Сафият Алиевна

Қарашай-Черкес гуманитарлық зерттеу институтының жетекші ғылыми қызметкері, ф.ғ.к., доцент

Қарашай-Черкес, 8 918 715 89 80

 

 

149

Гагауыз тілі

Мутаф Галина

И.Крянгэ атындағы Кишинев педагогикалық университетінің оқытушысы, Ғағауыз филологиясы және тарихы кафедрасының меңгерушісі

Молдова, +37368139343

 

 

150

Түрік тілі, тіл тарихы мен теорисы

Мустафа Өнер

Эге университеті Әдебиет факультетінің профессоры, Dr.

Измир қаласы, Түркия, +905333443609

 

 

151

Әзербайжан тілі

Ибрахимов Елчин

Әзербайжан Ұлттық Ғылым академиясы, И.Насими атындағы Тіл білім институтының Түркі тілдері бөлімінің директоры, ф.ғ.д.

Әзербайжан, +994702840585

 

 

152

Түрік тілі

Касапоғлы Ченгель Хулия

Анкара Хаджы Байрам Уәли университетінің профессоры, Dr.

Анкара қаласы, Түркия, +905323779864

 

 

153

Татар тілі

Галиуллина Гульшат Раисовна

Қазан федералдық университеті Филология және мәдениетаралық қатынастар институты

Татарстан, Қазан қ. +79274281279

 

 

154

Түрік тілі, аудармашы

Ашур Өздемир

Түрік тілі білімі бойынша ғылым докторы

Түркия, Hüseyin Avni Ulaş Mah. Ömer Sok. Vira İnşaat B Blok No: 10/1 Daire: 27 Palandöken / Erzurum TÜRKİYE

 

 

155

Лексикология. татар тіл білімі

Юсупова Алфия Шавкетовна

КФУ профессоры, ф.ғ.д.

Татарстан,

Қазан. +79872785976

 

 

156

Түркітану, корпустық лингвистика

Дыбо Анна Владимировна

РҒА Ак.Виноградов ат. Тіл білімі институты профессоры, мүше-корр., ф.ғ.д.

Мәскеу қ. +79256288906

 

 

157

Лексикология

Бухарова Г.Х.

КФУ, ф.ғ.д., профессор

Татарстан, қазан қ. +79872589944

 

 

158

Лексикология. когнитивтік лингвистика

Сәмситова Луиза Хамзиевна

БМПУ профессоры, ф.ғ.д.

Башқұртстан, Уфа.

+79173476502

 

 

159

Түркітану

 

Каксин Андрей Данилович

Академик, ф.ғ.д.

Хакасия, +79832593585

 

 

160

Тіл білімі, әдебиеттану

Мукышева Раушангуль

Ф.ғ.к.

Мажарстан, +36304178420

 

 

161

Түрік тілі

Суэр Экер

PhD, профессор

Түркия, +905323412634

 

 

162

Түрік тілі

Гүрер Гүлсевин

PhD, профессор

Түркия, Анкара +905055009103

 

 

163

Қазақ тіл білімі, байтұрсыновтану

Джусупов Маханбет

Өзбекстан Әлем тілдері универсиетінің профессоры, ф.ғ.д.

Өзбекстан, Ташкент қ.

+998909790546

 

 

164

Қырғыз тіл білімі

Калбаева Гүлпаршын

Манас ат. Қырғызстан мем.университеті профессоры, ф.ғ.д

Қырғызстан, Бішкек қ. +998999520877

 

 

 

 

Галиуллина Гульшат

БМПУ профессоры, ф.ғ.д.

Уфа қаласы, +79274281279

 

 

165

Тарихшы,түрік тілі мен әдебиеттану

Әбдууахаб Қара

Ф.ғ.д., Профессор

Түркия, +905545044961

 

 

166

Әдебиеттану

Төртүлбаева Тұрсынай

Әжнияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, PhD

Қарақалпақстан, +998905754164

 

 

167

Қазақ тілі

Гүлайхан Ақтай

Адам Мицкевич атындағы Познань университетінің профессоры

Польша,

+48781003436

 

 

168

Түркітану

Генрих Янковский

Адам Мицкевич атындағы Познань университетінің профессоры

Польша,

+48781003436

 

 

169

Түрік тілі, алаштану

Нергиз Бирай

PhD, профессор

Түркия, +905383123932

 

 

170

ІТ маманы, Корпустық лингвистика

Сейхунов Мансур

Тех.ғ.к.,

Татарстан, +79672818537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІТ компаниялар

 

 

 

171

ЖК Minialgo

"Директор Нуржол Табигат

бағдарламашы/директор

 Астана қаласы, Байтұрсынова 12, Тел: 8-701-548-18-27

 

 

172

ЖК Qazkitap баспасы

Директор А. Амангельдиев

бағдарламашы/директор

 Астана қ., А.Байтұрсынұлы к., 47/100 +7747-7955633

 

 

173

«G – Innovations» ЖК

Директор А. Амангельдиев

бағдарламашы/директор

 Астана қ., А.Байтұрсынұлы к., 47/100 +7747-7955633

 

 

174

«Елорда ІТ ЖШС

Ерболсын Нұрбол

«Елорда» IT оқу-әдістемелік орталығы

/Директор / Бас бағдарламашы

Алматы қаласы Аманов көшесі -124, 603-кабинет

 

 

175

ИП Баекеева

Директоры А.Т.Баекеева

ІТ лингвист/директор

Астана қаласы